Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata 2018-2033

- Uchwała Nr III/20/2018 - (pobierz)

- Załącznik do Uchwały Nr III/20/2018 - (pobierz)