Wywieszono wykaz nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 5 października 2021r. do 26 października 2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.

WYKAZ (pobierz)