Akcja edukacyjna w PSZOK

8 października w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie odbyła się akcja edukacyjna, której organizatorem był Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Głównym jej celem było zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Szkoły Filialnej w Dzielicach w zakresie segregowania odpadów komunalnych. Podczas zwiedzania punktu, dzieci uczestniczyły w ekologicznej pogadance z udziałem Magdaleny Walczak - inspektor ds. gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, która przekazała informacje związane z prawidłową segregacją odpadów komunalnych oraz poinformowała o zasadach funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje segregacja odpadów problemowych. Na koniec pogadanki każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.

lekcjaPSZOK01
lekcjaPSZOK02
lekcjaPSZOK03
lekcjaPSZOK04
lekcjaPSZOK05
lekcjaPSZOK06
lekcjaPSZOK07