Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dzielice   spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Rozdrażew

Dzielice