Relacja z VIII Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP

W dniu 4 listopada 2021r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Był to kolejny etap kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. W obradach uczestniczyli członkowie ustępującego Zarządu, delegaci i przedstawiciele z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  Gminy Rozdrażew oraz zaproszeni goście w osobach:  dh Jacek Wybierała - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie, st. bryg. Tomasz Polak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Wójt Gminy Mariusz Dymarski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Jankowski, Starszy Bractwa Kurkowego Andrzej Czajka, Dyrektor Szkoły Podstawowej Krzysztof Broda.
W czasie Zjazdu miała miejsce uroczystość  poświęcenia odnowionego sztandaru  Oddziału Gminnego ZOSP RP, której dokonał ks. kanonik Sławomir Siewkowski – proboszcz miejscowej parafii.
W czasie obrad W-ce Prezes dh Artur Jakubek  i  Komendant Gminny dh Henryk Włodarczyk złożyli sprawozdanie z działalności w latach 2016-2021 ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dh Jolanta Bożejewicz  złożyła sprawozdanie z działalności komisji.
Podczas Zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  ( Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP został dh Henryk Szkudłapski ) oraz Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

ZjazdOddzialuGm...