Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w dzierżawę i najem

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Rozdrażew ul. Rynek  3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży, oddania w dzierżawę i najem.

Wykazy będą wywieszone w dniach od 15 listopada do 6 grudnia 2021r. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3
Pokój nr 7 w  godz. od 7.00 do 15.00 lub  pod  numerem telefonu 62 722 13 05

Wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  najmu