Zwalczanie ASF - wytyczne

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązkowych wymaganiach bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, znajdujących się na  obszarze objętym  ograniczeniami.

Wytyczne
Plan bezpieczeństwa