Trwa ogólnopolska kampania „Policz i nie przelicz się!”.

Kampania społeczna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Policz i nie przelicz się!” zwraca uwagę społeczeństwa na ryzyko utraty oszczędności i konieczność zachowania ostrożności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W kampanii zachęcamy do mądrego i przemyślanego lokowania oszczędności. O inwestycjach trzeba myśleć długofalowo i rozważyć wszelkie ewentualności.   
W ramach kampanii UOKiK:
• stworzył spoty emitowane w telewizji i radio, ostrzegające przed realną stratą zainwestowanych środków i ewentualną niemożliwością spłaty kredytu,
• przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić, o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu po wzroście stóp procentowych,
•zorganizował webinar z ekspertami o inwestowaniu, zakupie nieruchomości na kredyt i ryzykach związanych z niskimi obecnie stopami procentowymi,
•opublikował serię edukacyjnych komunikatów poświęconych m.in. kredytom hipotecznym, funduszom inwestycyjnym, inwestowaniu w nieruchomości komercyjne czy akcje i obligacje.

Więcej informacji oraz materiały dostępne są do pobrania na stronie UOKiK