Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Szczegółowe informacje  regulamin