Zaproszenie do działu w projekcie „Pracujemy”

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" rozpoczęło realizację projektu "Pracujemy!"  finansowanego  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących. Projekt "Pracujemy!" skierowany jest do grupy:
1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku.
Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy - Indywidualny Plan Działania.
Szczegółowe informacje dotyczące  projektu dostępne na stronie www.ekon.org.pl