Współpraca z NGO

Zaproszenie do projektu "Senioriada - Aktywni”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie, Koło w Rozdrażewie zapraszają seniorów do udziału w warsztatach

Czytaj więcej...

Tenisowe wakacje

Stowarzyszenie Sportowe SPORT-TEAM zaprasza dzieci i młodzież 27.06.- 08.07.2022r.  na  bezpłatne treningi tenisa ziemnego.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w 2022 r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.

Czytaj więcej ...

Drugi konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia a 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego - wakacje

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań o charakterze pożytku publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew oraz uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXIII/246/2021

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022r.

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rozdrażew Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022r. 

Czytaj więcej ...   

Nabór wniosków organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór ofert, na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

Czytaj więcej...

Program Aktywni Obywatele -Fundusz Regionalny dla NGO

 Wystartował drugi konkurs tematyczny w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Wnioski o małe i duże granty składać mogą organizacje pozarządowe

Czytaj więcej...

"W TEN RADOSNY PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS...".

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich  Rozdrażew wraz  z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przygotowali inscenizację pt.: „W ten radosny, przedświąteczny czas”.

Czytaj więcej...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informacja o obowiązku fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Czytaj więcej ....

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe   na spotkania informacyjne, których tematami  będą otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej  oraz  turystyki i krajoznawstwa w roku 2022.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursach świątecznych

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Rozdrażewie zaprasza do udziału w konkursach świątecznych

Czytaj więcej...